Verzendinformatie

Zodra wij je bestelling en betaling hebben ontvangen gaan wij er direct mee aan de slag. Alle artikelen worden verzameld en ingepakt. Vervolgens wordt de bestelling voor verzending aangeboden aan PostNL of DHL. Bestellingen vanaf €50,- worden gratis verzonden. Onder de €50,- rekenen wij €7,50 verzendkosten.                                         
Bestel op dinsdag t/m zaterdag vóór 16:00 en je bestelling wordt dezelfde dag nog verzonden (Nederlandse feestdagen uitgezonderd).
  

Levering buiten Nederland

Altena Marine verstuurd meestal  in Nederland en België . Leveringen in België kunnen echter twee tot drie werkdagen in beslag nemen. Je betaalt geen importbelasting over je zending.
Altena Marine verstuurd naar alle Europese landen hiervoor reken wij extra verzendkosten en de levertijd zal hiervoor meerder dagen in beslag nemen. 


Nalevering

Hoewel we over een uitgebreide voorraad beschikken, kan het gebeuren dat een artikel uitverkocht is. In dit geval krijg je bij de voorraadcontrole tijdens het afrekenen een melding. Je krijgt dan de keuze het artikel te laten vervallen of het artikel na te laten leveren. Aan de nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden. Zodra het artikel in ons magazijn binnenkomt, zal deze automatisch naar je 
worden verzonden.
 

Leveringsvoorwaarden

Naast de algemenevoorwaarden zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op al onze leveringen:
Levering gebeurt op de plaats die bij de overeenkomst is bepaald. De kosten van het transport en de verpakking komen steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij het factuurbedrag hoger is dan €50,- inclusief btw.
De opdrachtgever dient de bij aflevering aanwezige tekorten en/of beschadigingen binnen 8 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Altena Marine te melden, bij gebreke waarvan Altena Marine gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
 

  1. De door Altena Marine opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. De opgegeven tijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient  Altena Marine derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

  2. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is gerechtigd Altena Marine om de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen of op te schorten.

  3. Altena Marine is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Altena Marine de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

  4. In het geval van een weborder via altenamarine.nl met een verzending via PostNL of DHL, is het risico van de goederen tijdens transport vanaf het moment van overhandiging aan transporteur tot het moment van aflevering voor Altena Marine. In alle andere gevallen is het risico van de goederen tijdens het transport voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Altena Marine hebben verlaten.

  5. Door Altena Marine vervaardigde of aangepaste goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.